فروخته شدهrss

عنوان آگهی دسته بندی توضیحات موقعیت قیمت افزوده شده انقضا نمایش داده شده
004 (2)

ویلا فروشی کد 004

فروخته شده300/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۰:۵۱:۰۰۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰1847
005 (1)

ویلا فروشی کد 005

فروخته شده750/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰1564
ویلا فروشی کد 006

ویلا فروشی کد 006

فروخته شده470/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۱:۰۶:۵۰۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰1592
IMG_20180616_200922_221

ویلا فروشی کد036

فروخته شده450,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۳:۰۴:۳۲۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۳:۰۰:۰۰1273
IMG_20180708_102949_592

ویلا فروشی کد033

فروخته شده650,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۳:۳۸۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۳۹:۰۰1373
IMG_20180705_165054_050

ویلا فروشی کد024

فروخته شده450,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۴۶:۰۱۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۴۱:۰۰1306
IMG_20180705_165128_994

ویلا فروشی کد023

فروخته شده350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۳۶:۴۴۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۳۱:۰۰1375
IMG_20180616_200816_211

ویلا فروشی کد019

فروخته شده200,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۳۱:۵۷۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۵:۰۰1373
IMG_20180616_200837_377

ویلا فروشی کد018

فروخته شده350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۵:۱۲۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۲:۰۰1404
IMG_20180616_200841_605

ویلا فروشی کد016

فروخته شده250,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۱۷:۳۹۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۱۵:۰۰1363
IMG_20180616_200913_704

ویلا فروشی کد015

فروخته شده550,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۰۹:۳۳۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۰۵:۰۰1373
IMG_20180613_190809_251

ویلا فروشی کد012

فروخته شده300,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۳:۰۳:۰۲۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۲۲:۵۹:۰۰1448
7 (4)

ویلا فروشی کد 007

فروخته شده270/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۹:۲۲۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۷:۰۰1515
IMG_20180613_190751_806

ویلا فروشی کد010

فروخته شده650,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۰:۱۲:۲۹۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰1531