فروخته شدهrss

عنوان آگهی دسته بندی توضیحات موقعیت قیمت افزوده شده انقضا نمایش داده شده
004 (2)

ویلا فروشی کد 004

فروخته شده300/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۰:۵۱:۰۰۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2641
005 (1)

ویلا فروشی کد 005

فروخته شده750/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2243
ویلا فروشی کد 006

ویلا فروشی کد 006

فروخته شده470/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۱:۰۶:۵۰۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2239
IMG_20180616_200922_221

ویلا فروشی کد036

فروخته شده450,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۳:۰۴:۳۲۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۳:۰۰:۰۰1933
IMG_20180708_102949_592

ویلا فروشی کد033

فروخته شده650,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۳:۳۸۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۳۹:۰۰2041
IMG_20180705_165054_050

ویلا فروشی کد024

فروخته شده450,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۴۶:۰۱۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۴۱:۰۰1953
IMG_20180705_165128_994

ویلا فروشی کد023

فروخته شده350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۳۶:۴۴۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۳۱:۰۰2032
IMG_20180616_200816_211

ویلا فروشی کد019

فروخته شده200,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۳۱:۵۷۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۵:۰۰2034
IMG_20180616_200837_377

ویلا فروشی کد018

فروخته شده350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۵:۱۲۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۲:۰۰2059
IMG_20180616_200841_605

ویلا فروشی کد016

فروخته شده250,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۱۷:۳۹۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۱۵:۰۰2018
IMG_20180616_200913_704

ویلا فروشی کد015

فروخته شده550,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۰۹:۳۳۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۰۵:۰۰2036
IMG_20180613_190809_251

ویلا فروشی کد012

فروخته شده300,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۳:۰۳:۰۲۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۲۲:۵۹:۰۰2108
7 (4)

ویلا فروشی کد 007

فروخته شده270/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۹:۲۲۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۷:۰۰2171
IMG_20180613_190751_806

ویلا فروشی کد010

فروخته شده650,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۰:۱۲:۲۹۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰2185