ثبت ملک

عنوان آگهی دسته بندی توضیحات موقعیت قیمت افزوده شده انقضا نمایش داده شده
003 (9)

ویلا فروشی کد 003

ویلای سنددار650/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۰:۳۲:۰۷۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰1808
002 (2)

ویلا فروشی کد 001

ویلای بدون سند750/000/000 تومان۱۳۹۶-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۸:۱۰۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2013
004 (2)

ویلا فروشی کد 004

فروخته شده300/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۰:۵۱:۰۰۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2284
001 (2)

ویلا فروشی کد 002

ویلای سنددار580/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۰:۲۲:۲۸۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰1884
005 (1)

ویلا فروشی کد 005

فروخته شده750/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰1943
ویلا فروشی کد 006

ویلا فروشی کد 006

فروخته شده470/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۱:۰۶:۵۰۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰1950
IMG_20180616_200922_221

ویلا فروشی کد036

فروخته شده450,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۳:۰۴:۳۲۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۳:۰۰:۰۰1636
IMG_20180708_102941_776

ویلا فروشی کد035

ویلای سنددار300,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۵۲:۱۹۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۸:۰۰1284
IMG_20180708_102945_371

ویلا فروشی کد034

ویلای سنددار170,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۸:۲۷۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۴:۰۰1298
IMG_20180708_102949_592

ویلا فروشی کد033

فروخته شده650,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۳:۳۸۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۳۹:۰۰1744
IMG_20180708_102953_395

ویلا فروشی کد032

ویلای سنددار850,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۳۹:۴۳۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۳۴:۰۰1291
IMG_20180708_102957_592

ویلا فروشی کد031

ویلای بدون سند1,200,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۳۳:۲۹۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۲۲:۰۰1329
IMG_20180708_103000_820

ویلا فروشی کد030

ویلای بدون سند850,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۲۱:۳۲۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۱۶:۰۰1280
IMG_20180708_103007_815

ویلا فروشی کد029

ویلای بدون سند380,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۱۵:۴۶۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۱۱:۰۰1226
IMG_20180708_103019_705

پروژه در حال اجرا - ویلایی

پروژه های در حال اجرا---۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۱:۵۷:۵۲۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۱:۵۶:۰۰866
IMG_20180708_103025_721

ویلا فروشی کد028

ویلای سنددار600,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۱:۵۶:۳۱۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۱:۵۲:۰۰1300
IMG_20180708_103030_761

ویلا فروشی کد027

ویلای سنددار200,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۱:۵۲:۰۵۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۱:۴۸:۰۰1329
IMG_20180705_165051_161

ویلا فروشی کد026

ویلای بدون سند300,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۵۶:۴۶۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۵۰:۰۰1231
IMG_20180705_165042_500

ویلا فروشی کد025

ویلای سنددار350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۵۰:۰۱۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۴۶:۰۰1300
IMG_20180705_165054_050

ویلا فروشی کد024

فروخته شده450,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۴۶:۰۱۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۴۱:۰۰1666
IMG_20180705_165128_994

ویلا فروشی کد023

فروخته شده350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۳۶:۴۴۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۳۱:۰۰1736
IMG_20180617_113629_406

ویلا فروشی کد022

ویلای سنددار450,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۱۲:۰۹:۳۸۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۱۲:۰۳:۰۰1766
IMG_20180617_113600_096

ویلا فروشی کد 020

ویلای بدون سند750,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۱۱:۵۶:۳۱۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۱۱:۴۸:۰۰1309
IMG_20180617_113600_096

ویلا فروشی کد 020

ویلای بدون سند750,000,000 تومان۱۳۹۸-۰۶-۱۶ ۱۸:۲۹:۱۵۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۱۱:۴۸:۰۰436
IMG_20180616_200816_211

ویلا فروشی کد019

فروخته شده200,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۳۱:۵۷۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۵:۰۰1736
IMG_20180616_200837_377

ویلا فروشی کد018

فروخته شده350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۵:۱۲۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۲:۰۰1763
IMG_20180616_200839_197

ویلا فروشی کد017

ویلای بدون سند350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۱:۲۸۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۱۸:۰۰1211
IMG_20180616_200841_605

ویلا فروشی کد016

فروخته شده250,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۱۷:۳۹۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۱۵:۰۰1729
IMG_20180616_200913_704

ویلا فروشی کد015

فروخته شده550,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۰۹:۳۳۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۰۵:۰۰1741
IMG_20180616_200847_996

ویلا فروشی کد014

ویلای سنددار250,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۰۱:۰۳۱۴۰۰-۰۳-۲۶ ۲۳:۵۶:۰۰1700
IMG_20180616_200843_426

ویلا فروشی کد 013

ویلای بدون سند200,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۲۳:۵۲:۱۷۱۴۰۰-۰۳-۲۶ ۲۳:۴۷:۰۰1388
IMG_20180613_190809_251

ویلا فروشی کد012

فروخته شده300,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۳:۰۳:۰۲۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۲۲:۵۹:۰۰1812
IMG_20180613_190758_482

ویلا فروشی کد011

ویلای بدون سند350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۲:۵۷:۰۵۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۲۲:۵۳:۰۰1420
IMG_20180613_190738_232

ویلا فروشی کد009

ویلای بدون سند460,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۰:۱۱:۵۰۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۲۰:۰۶:۰۰1484
IMG_20180613_190651_057

ویلا فروشی کد008

املاک ساحلیواقع در عباس آباد950,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۹:۵۸:۳۰۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۹:۴۹:۰۰1315
IMG_20180613_180126_513

پروژه در حال اجرا - گرگپس

پروژه های در حال اجرا---۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۵۴:۳۴۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۸:۴۵:۰۰873
7 (4)

ویلا فروشی کد 007

فروخته شده270/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۹:۲۲۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۷:۰۰1876
IMG_20180613_190751_806

ویلا فروشی کد010

فروخته شده650,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۰:۱۲:۲۹۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰1894