ثبت ملک

عنوان آگهی دسته بندی توضیحات موقعیت قیمت افزوده شده انقضا نمایش داده شده
003 (9)

ویلا فروشی کد 003

ویلای سنددار650/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۰:۳۲:۰۷۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2090
002 (2)

ویلا فروشی کد 001

ویلای بدون سند750/000/000 تومان۱۳۹۶-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۸:۱۰۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2299
004 (2)

ویلا فروشی کد 004

فروخته شده300/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۰:۵۱:۰۰۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2642
001 (2)

ویلا فروشی کد 002

ویلای سنددار580/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۰:۲۲:۲۸۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2164
005 (1)

ویلا فروشی کد 005

فروخته شده750/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2243
ویلا فروشی کد 006

ویلا فروشی کد 006

فروخته شده470/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۱:۰۶:۵۰۱۴۰۰-۱۰-۰۶ ۰۸:۲۷:۰۰2239
IMG_20180616_200922_221

ویلا فروشی کد036

فروخته شده450,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۳:۰۴:۳۲۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۳:۰۰:۰۰1934
IMG_20180708_102941_776

ویلا فروشی کد035

ویلای سنددار300,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۵۲:۱۹۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۸:۰۰1501
IMG_20180708_102945_371

ویلا فروشی کد034

ویلای سنددار170,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۸:۲۷۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۴:۰۰1525
IMG_20180708_102949_592

ویلا فروشی کد033

فروخته شده650,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۳:۳۸۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۳۹:۰۰2042
IMG_20180708_102953_395

ویلا فروشی کد032

ویلای سنددار850,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۳۹:۴۳۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۳۴:۰۰1521
IMG_20180708_102957_592

ویلا فروشی کد031

ویلای بدون سند1,200,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۳۳:۲۹۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۲۲:۰۰1550
IMG_20180708_103000_820

ویلا فروشی کد030

ویلای بدون سند850,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۲۱:۳۲۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۱۶:۰۰1502
IMG_20180708_103007_815

ویلا فروشی کد029

ویلای بدون سند380,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۱۵:۴۶۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۲:۱۱:۰۰1455
IMG_20180708_103019_705

پروژه در حال اجرا - ویلایی

پروژه های در حال اجرا---۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۱:۵۷:۵۲۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۱:۵۶:۰۰1024
IMG_20180708_103025_721

ویلا فروشی کد028

ویلای سنددار600,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۱:۵۶:۳۱۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۱:۵۲:۰۰1530
IMG_20180708_103030_761

ویلا فروشی کد027

ویلای سنددار200,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۱:۵۲:۰۵۱۴۰۰-۰۴-۱۷ ۱۱:۴۸:۰۰1555
IMG_20180705_165051_161

ویلا فروشی کد026

ویلای بدون سند300,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۵۶:۴۶۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۵۰:۰۰1458
IMG_20180705_165042_500

ویلا فروشی کد025

ویلای سنددار350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۵۰:۰۱۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۴۶:۰۰1531
IMG_20180705_165054_050

ویلا فروشی کد024

فروخته شده450,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۴۶:۰۱۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۴۱:۰۰1954
IMG_20180705_165128_994

ویلا فروشی کد023

فروخته شده350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۷:۳۶:۴۴۱۴۰۰-۰۴-۱۴ ۱۷:۳۱:۰۰2033
IMG_20180617_113629_406

ویلا فروشی کد022

ویلای سنددار450,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۱۲:۰۹:۳۸۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۱۲:۰۳:۰۰2046
IMG_20180617_113600_096

ویلا فروشی کد 020

ویلای بدون سند750,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۱۱:۵۶:۳۱۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۱۱:۴۸:۰۰1522
IMG_20180617_113600_096

ویلا فروشی کد 020

ویلای بدون سند750,000,000 تومان۱۳۹۸-۰۶-۱۶ ۱۸:۲۹:۱۵۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۱۱:۴۸:۰۰539
IMG_20180616_200816_211

ویلا فروشی کد019

فروخته شده200,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۳۱:۵۷۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۵:۰۰2035
IMG_20180616_200837_377

ویلا فروشی کد018

فروخته شده350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۵:۱۲۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۲:۰۰2060
IMG_20180616_200839_197

ویلا فروشی کد017

ویلای بدون سند350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۲۱:۲۸۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۱۸:۰۰1433
IMG_20180616_200841_605

ویلا فروشی کد016

فروخته شده250,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۱۷:۳۹۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۱۵:۰۰2019
IMG_20180616_200913_704

ویلا فروشی کد015

فروخته شده550,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۰۹:۳۳۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۰:۰۵:۰۰2037
IMG_20180616_200847_996

ویلا فروشی کد014

ویلای سنددار250,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۰۰:۰۱:۰۳۱۴۰۰-۰۳-۲۶ ۲۳:۵۶:۰۰1984
IMG_20180616_200843_426

ویلا فروشی کد 013

ویلای بدون سند200,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۲۳:۵۲:۱۷۱۴۰۰-۰۳-۲۶ ۲۳:۴۷:۰۰1613
IMG_20180613_190809_251

ویلا فروشی کد012

فروخته شده300,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۳:۰۳:۰۲۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۲۲:۵۹:۰۰2108
IMG_20180613_190758_482

ویلا فروشی کد011

ویلای بدون سند350,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۲:۵۷:۰۵۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۲۲:۵۳:۰۰1651
IMG_20180613_190738_232

ویلا فروشی کد009

ویلای بدون سند460,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۰:۱۱:۵۰۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۲۰:۰۶:۰۰1708
IMG_20180613_190651_057

ویلا فروشی کد008

املاک ساحلیواقع در عباس آباد950,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۹:۵۸:۳۰۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۹:۴۹:۰۰1517
IMG_20180613_180126_513

پروژه در حال اجرا - گرگپس

پروژه های در حال اجرا---۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۵۴:۳۴۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۸:۴۵:۰۰1032
7 (4)

ویلا فروشی کد 007

فروخته شده270/000/000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۹:۲۲۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۷:۰۰2171
IMG_20180613_190751_806

ویلا فروشی کد010

فروخته شده650,000,000 تومان۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۲۰:۱۲:۲۹۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰2185